Regulamin

Regulamin serwisu epolka.pl.
Regulamin ten opisuje zasady, jakie obowiązują korzystających z serwisu epolka.pl.

1. Jeżeli chcesz otrzymać status autora i publikować swoje artykuły w serwisie epolka.pl – skorzystaj z rejestracji. Rejestracja jest darmowa i zajmuje tylko chwilę.
2. Rejestracja w serwisie to jednoczesna zgoda na przestrzeganie zasad ujętych w regulaminie.
3. Odpowiedzialność prawną za treści zawarte w artykułach serwisu epolka.pl ponosi wyłącznie autor artykułu.
3. Niniejszy serwis nie wyraża zgody na kopiowanie i przedruk treści zamieszczonych na epolka.pl. Kopiując treść naruszasz zapis z art.116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 roku. Każdy kto kopiuje treści z epolka.pl musi liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności karnej.
4. Ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Zapoznając się z treścią artykułów w serwisie epolka.pl rozumiesz, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, a zamieszczone w nim teksty zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym, nie stanowią ani porady, ani instrukcji postępowania w określonych przypadkach. Właściciel serwisu epolka.pl nie odpowiada za treść artykułów umieszczonych na serwisie w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do nich. Treść artykułów wyraża poglądy ich autorów, a nie właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych pod artykułami przez osoby trzecie.
5. Nie będą publikowane artykuły będące reklamą firm, usług, czy stron internetowych.
6. Administrator serwisu epolka.pl ma możliwość wprowadzania drobnych zmian w publikacjach, może również wstrzymać publikację artykułu, nie podając przyczyn tego działania.
7. Artykuły, które naruszają niniejszy regulamin nie będą publikowane.

Wymagania, jakie muszą spełnić artykuły:
1. Minimalna ilość znaków artykułu: 2500 znaków bez spacji.
2. Artykuł nie może zawierać błędów gramatycznie i ortograficznie.
3. Każdy artykuł wymaga dodania obrazka. Obrazek musi być zgodny z tematem artykułu, zgodny z ustawą o prawach autorskich, obrazek dodany za pomocą Ikony Wpisu.
4. Artykuł musi być interesujący, ciekawy, o informacyjno-rozrywkowym charakterze. Bardzo istotna jest unikalność zamieszczonych publikacji. Treść publikacji nie może znajdować się na innych stronach internetowych.
5. Autor artykułu zamieszczonego w serwisie epolka.pl oświadcza, że treści w nim zawarte są jego prywatną opinią. Treści zawarte w artykułach są prywatną opinią autorów tychże tekstów. Administrator epolka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów tutaj umieszczonych oraz za jakiekolwiek szkody będące następstwem wykorzystania treści zawartych w artykułach publikowanych w serwisie.
6. Artykuły nie mogą zawierać treści niezgodnej z polskim prawem oraz treści dla dorosłych. Zapis ten odnosi się też do stron, do których prowadzą linki zamieszczone w artykułach.
7. Artykuł powinien być podzielony tekst na akapity, tak sformatowany tekst jest bardziej czytelny. Każdy akapit misi mieć swój śródtytuł.
8. Do artykułu możesz dodać 1 link. Link musi znajdować się po pierwszych 300 znakach. Tylko linki url.
9. Tytuł wpisu nie może być dłuższy niż 80 znaków, powinien być ciekawy, bez prostych słów kluczowych.
10. Zgłaszający wpis oświadcza, że ma do niego pełne prawa autorskie.