Alimenty na dziecko – od czego zacząć? Czy potrzebna jest pomoc prawna w sprawach o alimenty?

kobieta z dwojgiem dzieci

Rozwód to ciężkie doświadczenie w życiu każdego człowieka, zwłaszcza jeśli małżeństwo chcące się rozstać ma dzieci. W takiej sytuacji sąd orzeka, z którym z rodziców mają mieszkać, ale nie znaczy to, że drugie nie ma wobec nich żadnych obowiązków. Jednym z podstawowych obowiązków jest utrzymanie dzieci, dlatego też bardzo często przyznawane są na nie alimenty.

Czy warto zatrudnić prawnika w sprawie o alimenty?

Chcąc uzyskać alimenty na dzieci należy złożyć stosowny pozew do sądu, w którym muszą znajdować się informacje dotyczące obu stron, a więc osoby wnioskującej (powoda) oraz pozwanej. Są to podstawowe dane, takie jak adres, dane osobowe, kwota o jaką wnioskuje powód oraz uzasadnienie roszczenia. Ponadto należy złożyć także niezbędne dokumenty, takie jak:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  • zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola;
  • zaświadczenie o wysokości zarobków powoda;
  • dokumenty świadczące o kosztach utrzymania dziecka.

Komplet dokumentów musi zostać złożony w dwóch egzemplarzach, gdyż jeden otrzymuje sędzia, a drugi osoba pozwana. Aby wszystkie formalności były dopełnione, a uzasadnienie napisane poprawnie, warto szukać pomocy u profesjonalistów, a więc prawników zajmujących się tego typu sprawami. Wiele kancelarii prawnych, w tym np. kancelaria adwokacka KRS (https://www.kancelariakrs.pl/zakres-uslug/) zajmuje się sprawami alimentów na dzieci. Biorąc pod uwagę ilość formalności, których należy dopełnić, pomoc specjalisty często jest nieoceniona.

Jak ustalana jest wysokość alimentów?

Aby ustalić kwotę, jaką osoba pozwana powinna miesięcznie łożyć na dzieci, sąd musi obliczyć ich koszty utrzymania w oparciu o załączone przez powoda/powódkę dokumenty. Suma ta jest zwykle dzielona na pół, jednak brane są pod uwagę także zarobki osoby wychowującej dzieci. Co ciekawe, przy ustalaniu kwoty alimentów, sąd nie bierze pod uwagę dochodów, jakie przedstawia pozwany, a dochody jakie potencjalnie może on osiągać w oparciu o jego wykształcenie, doświadczenie zawodowe, czy posiadany fach. Dzięki temu rodzice, którzy starają się uniknąć płacenia tego typu świadczeń poprzez nie podejmowanie pracy zarobkowej, są zmuszeni do podjęcia aktywności zawodowej na miarę swoich możliwości.

rozwód

Czy 500+ wpływa na wysokość alimentów?

Wiele osób, które zobowiązane są do płacenia alimentów na dzieci miało nadzieję, że przy wejściu świadczeń „500+” zostaną zwolnione z łożenia na swoje potomstwo lub będą mogły starać się o obniżenie kwoty alimentów. Tak jednak się nie stało, gdyż w 2016 roku weszła w życie uchwała, która mówi o tym, że świadczenia z programu „500+” nie będą brane w tym wypadku pod uwagę.

Bardzo często pada pytanie o to, co zrobić w sytuacji, gdy rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. W 2017 roku podwyższone zostały kary dla takich osób, w związku z czym grozi im nawet kara więzienia. Według statystyk osoby na których ciąży obowiązek alimentacyjny to w 95 procentach mężczyźni. Pomimo zaostrzenia prawa, w dalszym ciągu około miliona dzieci w Polsce nie otrzymuje przyznanych im świadczeń.

1 Comment

  1. Nie komentarz,pytanie .czy jak nie znam pobytu ani nic o dochodach,nic o swojej byłej partnerce to można składać wniosek?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *