Jakie badania prenatalne wykonać w ciąży?

Kobieta w ciąży i mężczyzna trzymający ręce na brzuchu

Coraz więcej kobiet będących w ciąży decyduje się na wykonanie badań prenatalnych. Pozwalają one na wczesne wykrycie wad rozwojowych, rozpoznanie schorzeń i podjęcie szybkiego leczenia, czasami nawet w łonie matki. Jakie badania prenatalne warto wykonać w ciąży?

Czym są badania prenatalne?

Diagnostyka prenatalna to nic innego jak badanie płodu na etapie rozwoju wewnątrzmacicznego. Dzięki takim specjalistycznym badaniom można wykryć szereg wad, na przykład zespół Downa i inne wrodzone wady rozwojowe. Wśród przyczyn, dla których warto zadbać o taką fachową opiekę kobiet w ciąży, wymienia się wczesne wykrycie chorób genetycznych, wad narządów pozwalających na operację na płodzie jeszcze w brzuchu matki, a także przygotowanie rodziców do choroby dziecka i możliwość zaplanowania dalszej diagnostyki.

Badania prenatalne – wskazania

Istnieją konkretne wskazania co do tego, kto powinien wykonać badania prenatalne, szczególnie te inwazyjne. Przeprowadza się je w przypadku kobiet powyżej 35. roku życia, podczas gdy w rodzinie występowały wady genetyczne, kobieta urodziła już dziecko z wadą genetyczną lub wykonane badania USG wykazały jakieś nieprawidłowości.

Rodzaje badań prenatalnych

Badania prenatalne można podzielić na dwa rodzaje: nieinwazyjne i inwazyjne. Najczęściej wykonuje się oczywiście te pierwsze. Na inwazyjną diagnostykę kierowane są kobiety, u których podczas badań nieinwazyjnych wykryto coś niepokojącego. Decyzji o wykonaniu badań ingerujących w organizm matki nie wykonuje się ot tak, ponieważ niosą one ze sobą ryzyko powikłań występujących na poziomie 1-2%. Czym więc charakteryzują się poszczególne badania?

Badania prenatalne nieinwazyjne

Badania prenatalne nieinwazyjne to nic innego jak diagnostyka ultrasonograficzna i analiza krwi. Są one w 100% bezpieczne zarówno dla zdrowia matki, jak i dziecka. Jednym z takich badań jest standardowe USG. Może być ono wykonywane wiele razy, nie ma do niego żadnych przeciwwskazań. Pozwala na zobaczenie rozwijającego się zarodka lub płodu na ekranie specjalnego urządzenia. Takie USG wykonywane jest przynajmniej 3 razy w czasie ciąży, która nie jest obarczona żadnym ryzykiem. W innym przypadku tych badań robi się więcej. Dzięki USG można zobaczyć nie tylko kształt dziecka, ale także ocenić funkcjonowanie jego narządów, np. serca. Oprócz standardowego USG, wykonuje się także USG genetyczne, które pozwala na wykrycie ryzyka rozwoju takich chorób zespół Downa, Turnera czy Edwardsa.

Do innych badań nieinwazyjnych zaliczyć można jeszcze test PAPP-A, test podwójny, potrójny, zintegrowany, NIFTY i IONA.

Badania prenatalne inwazyjne

Badanie inwazyjne wykonywane są w szczególnych przypadkach. Zalicza się do nich głównie amniopunkcję polegającą na pobraniu płynu owodniowego po przekłuciu pęcherza płodowego. Oprócz tego, wykonać można jeszcze biopsję kosmówki (między 11. a 14. tygodniem), fetoskopię (między 18. a 20. tygodniem) i kordocentezę, czyli pobranie próbki krwi ze sznura pępowinowego. Jak już zostało wspomniane, takie badania wykonuje się tylko wtedy, kiedy istnieją ku temu uzasadnione przesłanki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *