Alimenty na dziecko – od czego zacząć?

Smutne dziecko

Posiadanie pełnej rodziny to marzenie wielu, jednak życie często nas doświadcza, a z danych wynika, że jako społeczeństwo coraz rzadziej się pobieramy i coraz częściej rozwodzimy. To niestety oznacza zazwyczaj wiele emocji, a gdy w grę wchodzi jeszcze dziecko – także alimenty. Jak się o nie starać? Od czego powinno się zacząć?

Kto może strać się o alimenty?

Polskie prawo dosyć dokładnie określa komu przysługuje obowiązek alimentacyjny i kto może się o takie alimenty starać. Taka grupa osób, która ma możliwość otrzymania świadczenia pieniężnego, to dzieci biologiczne i przysposobione, małżonkowie po orzeczeniu rozwodu lub separacji, a także rodzice. Nas rzecz jasna będzie najbardziej interesowała grupa związana z dziećmi, gdzie to jedno z rodziców stara się o wsparcie finansowe od drugiego rodzica (niezależnie od tego czy to kobieta czy mężczyzna).

Obowiązek alimentacyjny z kolei nakładany jest przez sąd na członka rodziny w linii prostej, czyli od rodzica na dziecko, z jednego małżonka na drugie, jak również od dzieci do rodziców. Sprawa pod tym względem jest więc dosyć prosta. Najczęściej spotykane sprawy o alimenty to rzecz jasna te z rodziców na dzieci.

Jakie dokumenty trzeba złożyć w sprawie o alimenty?

Żeby starać się o alimenty, powinno się do tego dobrze przygotować, jak również przyszykować wszystkie niezbędne dokumenty. Chodzi tutaj przede wszystkim o wniosek, którego wzór można znaleźć w sieci. Trzeba do niego dołączyć także akt urodzenia dziecka, skrócony akt małżeństwa lub wyrok ustalający ojcostwo. Do tego trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach, wnioski dowodowe, a także wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas procesu.

Rzecz jasna we wniosku określa się także wartość przedmiotu sporu, czyli sumę alimentów, o jakie się ubiega. Konieczne jest także dołączenie uzasadnienia, czyli opisu tego, w jakiej sytuacji się jest, jakie ma się warunki do życia czy się pracuje i gdzie, a także jaki jest majątek dziecka, czy też to, że go nie posiada, przez co nie jest w stanie się utrzymać.

Gdzie należy złożyć wniosek o alimenty?

Miejsce złożenia wniosku o alimenty także ma duże znaczenie. Wiadomo, że powinien być to sąd rejonowy z wydziałem rodzinnym. Co ważne – nie w każdym. Brane są pod uwagę tylko dwie możliwości, czyli sąd na terenie właściwym dla zamieszkania ojca dziecka (jeżeli to on jest pozywany o alimenty) lub dla miejsca zamieszkania dziecka. Warto przy tym pamiętać, że składając wniosek do sądu matka jako opiekun jest tylko reprezentantem dziecka, bo to ono jest powodem, czyli osobą pozywającą, a nie rodzic. Złożenie pozwu w sądzie nic nie kosztuje, jest on zwolniony w jakichkolwiek dodatkowych opłat.

O jaką wysokość alimentów można się starać?

Nie ma określonych pułapów, a kwota, jaką przyzna sąd jako koszt alimentów, będzie zależał od kilku czynników. Istotne będzie przede wszystkim uzasadnienie matki, z określeniem warunków życia i tego jakie ponosi koszty na dziecko. Trzeba więc dokładnie obliczyć na co i ile się wydaje. Dodatkowo, brana jest pod uwagę także majętność ojca i to jakie posiada zarobki, choć sama wysoka pensji nie jest głównym wyznacznikiem. Pieniądze są przeznaczane na dziecko, co za tym idzie, kwota powinna pokrywać jego potrzeby. Sumuje się więc wszystkie koszty roczne ponoszone na dziecko i dzieli przez 12 miesięcy. Często doliczane są także koszty niematerialne – czyli pomoc w lekcjach, pranie ubrań czy gotowanie posiłków.

Co istotne, wszystkie te wyliczenia muszą być udowodnione, dlatego istotne jest zachowywanie rachunków, faktów i paragonów, które potwierdzą ponoszone koszty niezależnie od tego czy kupuje się jedzenie, akcesoria dla dzieci, płaci za leki i lekarzy czy za wycieczki szkolne i wakacje. Jeżeli nie ma się rachunków lub części z nich brakuje, można powołać się jeszcze na świadków, którzy potwierdzą dane wyliczenia.

Sąd bierze pod uwagę dochody obojga rodziców, najczęściej za pomocą oświadczeń podatkowych PIT. Dodatkowo zwraca uwagę nie tylko na faktyczne dochody, ale i potencjalne. Tak więc wybrana przez nas kwota musi mieć jasne uzasadnienie, inaczej sąd ją odrzuci i zaproponuje inną, dostosowaną do możliwości finansowych rodzica.

1 Comment

  1. Moja znajoma zgłosiła się po poradę do prawnika, to chyba najłatwiejszy sposób. Doradził jej co powinna zrobić, postarał się zapewnić jej jak najlepszą pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *